Bellum & Pax (2008)


Bellum & Pax
Bellum & Pax (2008)

Bellum & Pax

Psallentes, Oltremontano, Capilla Flamenca

Drie aparte ensembles verzorgen de uitvoering: Psallentes voor de Gregoriaanse muziek, Capilla Flamenca voor de polyfone werken en Oltremontano onder leiding van Wim Becu voor het puur instrumentale gedeelte.


Muziek in de renaissance werd vaak erg programmatisch opgevat, als een muzikale evocatie van wereldse gebeurtenissen. Het kan dan ook niet verwonderen dat oorlog en vrede een belangrijk thema vormden in zowel wereldse als religieuze renaissancemuziek. Deze CD stelt verschillende van zulke composities voor, of het nu gaat om een muzikale beschrijving van een veldslag of een dankgebed om vrede na afloop van een oorlog. Centraal staat het lied 'L'homme armé', een populaire middeleeuwse compositie die de basis (de cantus firmus) ging vormen van een hele reeks motetten van verscheidene vijftiende-eeuwse componisten.