Coronation Music for Charles II (2015)


Coronation Music for Charles II
Coronation Music for Charles II (2015)

Coronation Music for Charles II

Bij de kroning van een nieuwe vorst of vorstin horen pracht en praal en dat was niet minder bij de kroning van Charles II, koning van Engeland, Schotland en Ierland, zoon van de vermoorde Charles I. Eigenlijk was hij al in 1649 aangesteld maar door het Engelse Gemenebest lag de macht bij Oliver Cromwell en het parlement.

In deze woelige tijden verhuisde Charles II met zijn gezin naar Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden. Na de dood van Cromwell in 1660 werd hij teruggeroepen naar Engeland om de troon over te nemen. De 'restauratie' kon beginnen. Charles II moest heel zijn hofhouding weer bijeen zoeken, zo ook zijn hofmuzikanten. Trouwens een van de redenen waarom het kroningsfeest pas kon doorgaan op 23 april 1661. De feestelijke muziek op cornetto's (zinken), natuurtrompetten, sackbuts (renaissancetrombones) en percussie is compleet: muziek bij de intocht daags voordien, muziek voor de plechtigheden aan de vier triomfbogen waar de koning werd gehuldigd met speeches, poƫzie en muziek van Matthew Locke. Voor de eigenlijke kroningsceremonie in Westminster Abbey werd er ook een koor en organist geƫngageerd voor het de uitvoering van de huldemuziek van William Child en Pelham Humfrey.

Ook wanneer de genodigden aanschoven aan het immens banket en nadien zich vermaakten met enkele 'masquiing ayres', stonden de blazers paraat. Deze typisch Engelse formatie met cornetto's (in plaats van voorheen schalmeien) en trombones werd overal ingezet, zowel binnenskamers als in open lucht. Om deze gelegenheidsmuziek een concrete context te geven, worden op deze CD vele stukken in- of uitgeleid door soundscapes.


Tekst: © Klara