Motets (2003)


motets
Motets (2003)

Motets

Alexander Utendal en Philipus de Monte

Capilla Flamenca, Oltremontano Antwerpen, Bart Demuyt - Conductor

In het kader van het De Montejaar brachten de Capilla Flamenca en het blazersensemble Oltremontano (op initiatief van en gedirigeerd door Bart Demuyt) een cd uit met motetten van twee Vlaamse meesters die in hoofdzaak actief waren aan de Habsburgse hoven. Zo was Philippus De Monte hofkapelmeester in Wenen en Praag en bracht Alexander Utendal het tot vicehofkapelmeester van aartshertog Ferdinand van Tirol, de broer van keizer Maximiliaan.

Beide componisten worden binnen de muziekgeschiedenis vaak in de schaduw van Orlandus Lassus geplaatst, maar een aandachtige beluistering van deze opname leert dat beiden zich duidelijk wisten te profileren. De uitvoerders kozen bewust voor een grootse uitvoering met blazers en zangers. Onder meer de indrukwekkende doodsklacht van Utendals Adeste dolori meo, gebaseerd op een chromatisch motief is erg beklijvend.

Interessant is dat deze cd ook vier motetten bevat die als video kunnen worden afgespeeld: een reminiscentie naar een samenwerkingsproject tussen de K.U.Leuven, Musica, het Concertgebouw in Brugge en de Vlaamse Gemeenschap.