De Vrede van Munster (1998)


De Vrede van Munster
De Vrede van Munster (1998)

De Vrede van Munster

Met de vrede van Munster (1648) kwam een einde aan de Tachtigjarige Oorlog, die was begonnen met de slag bij Heiligerlee (1568) en waarin de basis werd gelegd van de huidige Nederlandse staat. Dankzij het Geuzenliedboek is het verloop van die oorlog in liederen geboekstaafd. Op deze cd zijn o.a. de toentertijd populairste drie geuzenliederen opgenomen: "Antwerpen rijck", over de calvinistische martelaar Christoffel Fabritius, "Maximilianus de Bossu", het spotlied op de gehate admiraal van de Spaanse vloot, die door de geuzen op de Zuiderzee werd verslagen en het geuzenlied aller geuzenliederen, het Wilhelmus. Dit lied was onvoorstelbaar populair. Het Wilhelmus heeft meer voor het vaderland betekend dan tienduizend soldaten, aldus een 17e eeuws commentator, "want als soldaet en matroos dat hoort, dan wort haer bloedt gaende".

Oltremontano werkte voor deze CD samen met het Nederlandse ensemble Camerata Trajectina.