Trombone Grande (2012)


trombone Grande
Trombone Grande (2012)

Trombone Grande

De trombone wordt nu veel te zelden als solo-instrument gehoord. Ze heeft een lange en belangrijke geschiedenis achter de rug. Wanneer en waar precies de trombone is uitgevonden, kan niet op betrouwbare wijze worden gezegd. In ieder geval werd ze aan het begin van de 16e eeuw gespeeld aan de koninklijke en vorstelijke hoven van Europa; In het midden van de 18e eeuw werden ze vervangen door nieuwe koperblazers zoals de hoorn. Wim Becu presenteert trombone muziek van rond 1600 op "Trombone Grande" (Accent). De focus ligt op de bastrombone, die hier samen met de alt- en tenortrombone in interactie gaat met andere instrumenten (harp, hoorn of theorbe).