Libro de Motetes (xxxx)


Libro de Motetes (xxxx)
Libro de Motetes (xxxx)

Libro de Motetes

Capilla Flamenca en Oltremontano

Vivanco's Libro de Motetes, Vivanco's Motettenboek

Een gedrukt exemplaar van Sebastián de Vivanco's Libro de Motetes wordt bewaard in het muziekarchief van de kathedraal van Salamanca (Spanje). Het Motettenboek werd in 1610 gedrukt door de Antwerpse drukker Artus Taberniel. Het is een polyfone canticle, uitgegeven op papier (550 x 410 mm).

De 74 motetten die erin zijn opgenomen, zijn gerangschikt volgens de opeenvolging van de feesten van het liturgische jaar. Het is een complete cyclus van polyfone werken ontworpen voor alle zondagen en plechtige festivals. In de editie van 1610 zijn recent gecomponeerde werken en andere, geschreven gedurende zijn lange bestaan, opgenomen. De hoogleraar muziek aan de universiteit van Salamanca werd 73 jaar en publiceerde dit boek op 60-jarige leeftijd.

Dit enorme aantal werken (8 Magnificat, 10 massa's en 74 motetten, in totaal meer dan 800 pagina's) kon niet worden gecomponeerd gedurende de vier jaar die het publiceren in beslag nam. Het vrijwel totale ontbreken van fouten in de uitgave zegt veel over de zorgvuldigheid van de Antwerpse drukker en laat ook zien dat Vivanco zelf direct de drukproeven begeleidde.

Libro de Motetes weerspiegelt een diepgaande muzikale evolutie van stijl doorheen de tijd. Deze evolutie in de muzikale taal van Vivanco, zoals die voorkomt in de hele muziekgeschiedenis, was geen plotselinge verandering, maar een geleidelijke verandering.

Deze CD is een bloemlezing die u laat kennismaken met deze geleidelijke verandering uit deze periode in de muziekgeschiedenis.